Dátum: 04.11.2011

Vložil: Aurel

Titulok: Re:kulturák

Pokiaľ si dobre pamätám, zábavy organizované mládežou končili vždy bitkou a rozbíjaním zariadenia v sále, čo bolo i pravým dôvodom ich zrušenia. Vyčíslenie škôd po poslednej zábave stálo občanov obce 70.000 ,- Sk. Ďalej podotýkam, že zrušenie týchto bujarých zábav bolo nie pred nejakým rokom ale presne v roku 1993 obecným zastupiteľstvom, kedy bol vo funkcii starostu obce Ing. Bacigál. Ak ste bol rodenný čatajan tieto problémi by ste veľmi dobre poznal a nečerpal by ste zo zdroja " čo jedna babka povedala a akási výtržnosť".

Pridať nový príspevok