Kresťanský život.

Modlitby mladých

.................................................................................
Prázdniny

Konečne mám prázdniny.
Všetku školskú námahu môžem hodiť
za seba. Predo mnou leží svet,
ktorý ma pozýva aby som
vychutnával jeho atmosféru.
Predo mnou leží kúsok raja.
Mám čas nájsť cestu k sebe
a trochu ochutnať večnosť .
Bože, ďakujem ti za to.
Daj mi odvahu, aby som
neutekal sám pred sebou.
Daj, aby som sa započúval do
tvojho stvorenia a jeho tajomstiev.
Daj, aby som videl stopy
tvojej krásy okolo nás.
Daruj mi však najmä odvahu
byť ako dieťa, ktoré vie
zabudnúť na seba pri hre…Modlitba o dar priateľstva

Pane, urob ma priateľom. Daj, aby som
inšpiroval dôveru v človeku, čo trpí v
úzkosti, v človeku, čo hľadá svetlo ďaleko
od teba, v človeku, čo by rád
začal odznova, ale nevie ako, v človeku,
čo by rád otvoril svoje srdce, ale
necíti sa schopný. Pane, pomôž mi neprejsť
popri nikom s ľahostajnou tvárou,
so zatvoreným srdcom či zrýchleným krokom.
Pane, daj, aby som sa vždy
venoval tým, ktorí sú práve nablízku.
Daj mi vidieť tých, čo sú ustráchaní a
zmätení, tých, čo trpia a neukážu to, tých,
čo sa cítia izolovaní a túžia po
priateľstve, a daj mi citlivé srdce,
ktoré mi umožní objať ich. Pane,
osloboď ma od seba samého,
aby som bol schopný slúžiť ti, aby som bol
schopný ľúbiť ťa, aby som ťa mohol
počúvať v každom bratovi a sestre,
ktorých mi pošleš do cesty.Modlitba za základnú a strednú školu

Pane, Ty si povedal, že kto Ťa vyzná pred ľudmi,

toho aj Ty vyznáš pred Nebeským Otcom.

Prosíme Ťa o požehnanie pre žiakov a učiteľov našej školy. Urob nás svetlom, ktoré bude medzi nimi svedčiť o Tvojej dobrote a láske. Amen.Modlitba za vysokú školu

Pane, Ty si povedal, že kto Ťa vyzná pred ľudmi, toho aj Ty vyznáš pred Nebeským Otcom. Prosíme Ťa o požehnanie pre študentov a pedagógov našej univerzity. Urob nás svetlom, ktoré bude medzi nimi svedčiť o Tvojej dobrote a láske.

Amen.