Ľudovo umelecká tvorivosť v oblasti výšiviek a maľby ornamentov tu patrí k najchýrnejším a založila tradíciu, ktorej význam presahoval hranice dediny, ale aj Slovenska. Prejavom nadania sú maľba a výšivka v interiéroch domov a budov, na nábytku, odeve a bytových textilných doplnkoch. Z dielne Terézie Kafúnovej, Márie Tilingerovej a Antona Krajčíroviča a ďalších pochádzajú mnohé práce, ktoré sa dostali na zahraničné výstavy. Spomienky a obdiv patria maliarke Kataríne Brinzovej, za vyhotovenie nástenných malieb pre výstavu v Paríži, pre prvú výstavnú sieň a predajňu UĽUVu v Bratislave, ako aj pre múzeum ľudovej tvorby v Martine. Ďalšia známa maliarka a výšivkárka je Katarína Rášova. Výšivky pani Agneše Pravdovej sú známe v Nemecku, Rakúsku, Spojených štátoch amerických i v Prahe.

Osobnosti ľudového umenia

V tejto rubrike nie sú žiadne články.