Ľudovo umelecká tvorivosť v oblasti výšiviek a maľby ornamentov tu patrí k najchýrnejším a založila tradíciu, ktorej význam presahoval hranice dediny, ale aj Slovenska. Prejavom nadania sú maľba a výšivka v interiéroch domov a budov, na nábytku, odeve a bytových textilných doplnkoch. Z dielne Terézie Kafúnovej, Márie Tilingerovej a Antona Krajčíroviča a ďalších pochádzajú mnohé práce, ktoré sa dostali na zahraničné výstavy. Spomienky a obdiv patria maliarke Kataríne Brinzovej, za vyhotovenie nástenných malieb pre výstavu v Paríži, pre prvú výstavnú sieň a predajňu UĽUVu v Bratislave, ako aj pre múzeum ľudovej tvorby v Martine. Ďalšia známa maliarka a výšivkárka je Katarína Rášova. Výšivky pani Agneše Pravdovej sú známe v Nemecku, Rakúsku, Spojených štátoch amerických i v Prahe.

Osobnosti ľudového umenia

Katarína Brinzová / ľudová maliarka, výšivkárka a pisárka

25.10.2010 10:52
Vytvorila si svoj vlastný štýl, prešla od pôvodného vypisovaného vyšívania podľa nití k ornamentu...

Kanišová Katarína / výšivkárka

20.11.2010 16:41
Vyrastala v prostredí kde vypisovanie, vyšívanie a šitie krojov patrilo ku každodennému životu....