Stretká seniorov

Spomienky z výletov a kultúrnych podujatí napr. na zrúcaninu hradu Devín, Bratislavský hrad...

Posedenia v klube Domu kultúry a dni spevu i praktickej tvorby patria medzi obľúbené činnosti našich seniorov počas celého roka.