Priestor v okolí Čataja je známy archeologickými lokalitami z neolitu, zo staršej doby bronzovej, doby laténskej, sťahovania národov i obdobia slovansko-avarského a veľkomoravského. Pamiatky materiálnej kultúry sú prezentované v  "čatajskej izbe" a v spoločenskej sále domu kultúry.
Po prvej svetovej vojne v roku 1919, navštívila Čataj francúzska vojenská misia s veliteľom generálom Mittelhauserom.
Dňa 3.septembra 1991, zasadal v obci Čataj Conseil Permanent Union Internationale des Scienes Préhistoriques et Protohistoriques UNESCO. Dňa 5.septembra 1991, navštívili Čataj účastníci XII. Kongresu UISPP zo 63 štátov, pod vedením generálneho sekretára UISPP Prof., Dr.Jacquesa Nenguina.