Ľudové umenie, hudba a tanec.

Ľudové umenie, ktoré človek tvorí bez ohľadu na jeho spoločenské zaradenie je súčasťou všetkých čias, Vždy má inú podobu - podľa lokálnych životných podmienok. Je to len otázkou kultúrnosti prostredia a vzťahu k pekným veciam. Ani otázka času tu nehrá veľkú rolu - toho bolo vždy, určite málo a prostredie v domácnostiach bolo odlišné, takže poďme teda maľovať,vyšívať,vyrezávať alebo programovať