Pôstne predveľkonočné obdobie.

 

Krížová cesta

Koľko je hrobov na našej planéte,
Syn Boží v jednom zvíťazil nad smrťou,
Boh Otec hľadí oblohou zľaknutou,
v priestore lásky aj večnosť nájdete. 
Vždy s Veľkou nocou nás spoja pašie,
Boží hrob, pri ňom modlitby piatočné
a keď sa slávnosť Vzkriesenia započne,
večnú jar radosti náš svet zažije. 
Bože náš dobrý, Ty Bože láskavý,
nech Tvoja vôľa chybný krok zastaví,
nech sa svet drží iba Tvojich stôp. 
Ľudský vek určí snáď Vesmír ďaleký,
no Kristus je v nás a s nami naveky,
symbolom živým zostáva Boží hrob.

Gustáv Hupka