Hody na Margitu.

Každoročné hody a k nim patriace kolotoče, cukrová vatav, v domácnostiach hostia a plné stoly dobrôt.

To je aj deň, ktorý zahajuje žatvu obylia na okolitých poliach. Snáď vyjde aj počasie aby sa žitko dostalo suché do stodôl a sýpok.