Záloha

Toto dokáže len nekompetentný arogant - pôvodné, historické a pekné zničiť alebo poškodiť.

Most už konečne stojí a je aj v prevádzke pre peších ... Môže sa volať "Cinkavý most"

Akosi spomalilo tempo prác ?! / prekročené náklady ? - nový most síce stojí, ale o štvrť roka neskôr ?!?

Je neuveriteľné, že také množstvo obyvateľov súhlasí bez verejného prejednania s takým rozsahom investícií.

To, že chodníky meškajú už 66 rokov opisujem v rubrike "Čo chýba v našej dedine."

Aj na neudržiavané lávky som poukazoval pred neakým to rokom ...

Kto zničil najkrajšie Čatajské zákutie pri potoku ?

Aj toto je zredukované  a upravené / inak by to tak zostalo po celé roky.

 Kto mu to schválil - ktorí občania, poslanci OZ ?

S rodákmi,s ktorými som sa rozprával, hovoria, že čo oni môžu ?!

Mladí ľudia a ďalšie generácie stratíte nenávratne to najkrajšie v dedine !!!

Stratí sa aj historický brod cez potok?

Navždy zmiznú prekrásne vrby závozom prebytočného betónu?

A predsa vrby zostali na mieste - a treba vysadiť nové, aby časom nahradili staručké ...

Zastavme/te bezcitné "budovateľstvo", kým to ide !

Estetická, architektonická a urbanistická vyspelosť zodpovedných aktérov tejto akcie je absolútne nedostatočná a som presvedčený, že pracovať len pod kepienkom zastupovania všetkých politických strán k tomu neoprávňuje....