Hodnotenie kandidátov

Predstavovanie svojich ambícií na starostu dediny sa začalo letákovou propagáciou do schránok - tu bolo vidieť, kto, ako úprimne a s akým prehľadom pozná problémy Čataja. Strannícky zaťažení ľudia zas nevedia slobodne pracovať a kreatívne tvoriť a tým vdýchnuť ľudský, kultúrny a technický faktor do spoločnosti akou dedina je.

Noví a doposial sa verejne, dá sa povedať v ničom neangažovaní kandidáti predstavili ako málo rozhľadení s nízkou kultúrnou a rozvojovou ambíciou - s použitím zastaralých a nekompetentných vízií aké nemali richtári ani v 16. storočí.

Čas nikto nevráti ...

Koniec predstavovania sa kandidátov na dôležitý pôst starostu v dedine vyvrcholil 11. nov. 2014 jednoznačným vystúpením nestranníka ČLOVEKA p. Lantaja.

Na to, aby sme ho vedeli ohodnotiť stačilo prečítať si kandidátsky list s jednoznačným a pre súčasnosť prijateľným programom o práci na všestrannom ale hlavne kultúrnom starostovskom úrade.

Kultúra  a ľudský duch chýbajú Čataju ako soľ v kuchyni - bez toho i naďalej zostane šedou, mŕtvou a bezduchou dedinou .... Všetky tradičné zvyky v pôvodnom krojovanom poňatí, oslavy podľa ročných období sú maximálne potlačené do úzadia - napraví to len človek s demokratickým myslením a citom pre jemné ľudské chápanie jedinečného a nenapodobniteľného ľudského života.