Mládežnicke záľuby

FUTURE in 3D.

 

... mládež, kreatívna a ambiciózna , kde ste a čo robíte pre svoj osobný rast a rozhľadenosť - ???

Technické workshopy sa dajú organizovať aj tu - napr. :

- Programovanie - jednočipových kontrolérov / mikropočítačov

- Technická robotika - Jednoduché robotické strojčeky

- 3D tlač reálnych objektov / najnovší trend vývoja techniky budúcnosti  nielen v strojárstve atď.