Spolok záhradkárov a vinohradníkov Čataja usporadúva každoročne súťaž o najkrajšie vypestované ovocie, zeleninu a víno. V 2009 roku najúspešnejšie skončil vo vinárkej kategórii p. Molnár.