Poburujúce súdruhovia? Nie, veru nie, ale postihovateľný priestupok. Dolu je uvedená, vyše trojročná psia problematika. Na zasadnutí ObZ 26.mája 2011 to jednoznačne pomenoval prítomný, policajtný okresný riaditeľ. Skupinové myslenie je "mimo" demokratického a slobodného myslenia - treba sa proste vzdelávať, cestovať, poznať život vo veľkomestách cudzích štátov a to nielen kvôly finančnému prospechu a chodiť len kvôli napchatiu mrazákov celej rodiny.....

... výkrik zo strachu v Lúčnej ulici.

 

v stredu podvečer 30.marca t.r., ma zaujalo ženské žalostné zvýsknutie a následne susedove jemné slová na psa " livy poď sem ", ale žiadne ospravedlnenie sa ohrozovanej žene  - podišiel som sa pozrieť čo sa deje - po ulici išla sama, mladá žena, ktorá sa rýchlo snažila odísť a obzerala sa či pes nejde za ňou. Poučenie pre mladú ženu - nemáte čo chodiť po tejto ulici, majiteľ psa má práva nadprávne. V Čataji má každý právo, len nie slušný človek.

Každý občan je povinný správať sa voči svojmu okoliu ohľaduplne a s morálnym pocitom - neobmedzovať voľnosť a slobodu pohybu ostatných na verejnom , nám spoločnom priestore. To, čo si zaviedli niekoľkí majitelia veľkých plemien psov v  našej dedine  je prinajmenšom hrubá bezohľadnosť, pretože určite poznajú platné nariadenia. Starší obyvatelia / myslím dĺžkou bývania /svojich psov do ulíc nevodia, alebo vodia na vôdzkach, podľa zákonných predpisov. Na ostatných to neplatí ? Naše nové ulice, Lúčna a Poľná slúžia na prechádzky a športovanie všetkých a kedykoľvek. Je len otázkou času, kedy niekto spravý poriadok, alebo sa čaká na ... ?

Príspevok na danú tému od Ing. Zuzany Benčíkovej.

Veľmi ma pobúrilo vyjadrenie v rubrike "Občaianske spolužitie" , kde sa o spoluobčanoch prišlých do tejto obce hovorí ako o narušiteľoch verejného poriadku. Bolo by veľmi pekné, keby sa najmä tí naši susedia a zároveň spoluobčania , ktorí tu žijú trvale  zamysleli najmä nad tým, ako oni dodržujú poriadok a dbajú na dodržovanie zákonov či dobrých sesedských vzťahov.
Psy v tejto obci pobehujú bez rozdielu či patria novým či starým obývateľov tejto obce.  Sú i takí starousadlíci, ktorí majú psov, ktorí dohryzu aj ich susedov či rodinných príslušníkov. Nie je nič mimoriadne, že v týchto dvoroch žije 4 a viac psov v neprijateľných podnienkách obťažujúc svojim stálym štekaním a skučaním a smardom všetkých navôkol.
To, že mnohí z  pôvodných obývateľov porušujú dopravné predpisy, jazdia po trávnikoch , ničia obecný majetok, ale aj ten súkromný a sú hrubijáni  je tu dobre známe a hlavne Vami všetkými tolerované.
Ničenie životného prostredia spaľovaním odpadu zo záhrad a domov, umekých hmôt a toxíckého odpadu, kúrením odpadovými materiálmi obsahujúcimi karcinoigenné látky a toxíny je tu samozrejnosťou. Vypúšťanie žúmp do potoka a do záhrad je šport  tolerovaný nielen vedením obce, ale i Vami starousadlíkmi. Nehovoriac o odhadzovaním nábytku, výpočtovej techniky  a rôznych nepotrebných vecí do potoka .
Nejedného z nás novoprišlých tu v tejto obci už niekoľkokrát vykradli, zničili náš majetok nemalej hodnoty.
Veľmi by som doporučovala všetkým, ktorí sa chcú sťažovať, aby sa najprv pozreli sami na seba.
Do tejto obce sa dosťahovali mladí a  prispeli svojou prácou a úsilým nielen k  skrášleniu obce, ale aj k obnoveniu ihriska v škôlke, aby aj Vaše vnúčatá či deti nali pekné detsvo. Taktiež sa aktívne zapájame do spoločenského života v obci. Usilujeme sa tu všetci zlepšiť spoločný život a vniesť do vzájomných vzťahov aj nové pohľady, ktoré nie sú príjmané vždy s porozumením.Tiež niekto z nových obyvateľov tu prispel k zlepšeniu spoločenského vyžitia seniorov, k upevneniu tradícií tejto obce.
Iste nie sme príťažou spolužitia  a aj keď máme kritický pohľad na mnohé skutočnosti, snažíme sa tu žiť s Vami v pokoji a pohode.
Prosím Vás starousadlíkov, aby ste sa lepšie prizreli a videli to pozitívne čo sme my novoprišlí doniesli do tejto obce a aj to, že sme prispeli k zlepšeniu kvality života v nej a aj k skrášleniu jej tváre.