Komunisti / pokračovatelia fašizmu už zabudli na svoju zločinnosť a  barbarstvo - sloboda,rehole v Československu.

Nie eštebácky prisluhovač ale kresťan p.farár.

A. Srholec za komunistov doloval radioaktívny urán: Barbarská noc 1950.

Chcel študovať teológiu, preto sa pokúsil o útek za hranice. Chytili ho. Dostal dvanásť rokov.

Anton Srholec sa narodil v roku 1929. Rodáka zo Skalice viedli rodičia od malička k viere. Už vo svojich štrnástich rokoch vstúpil do saleziánskeho rádu, ktorý komunisti počas akcie "K" rozpustili a príslušníkov začali perzekuvovať.

Akcia K bol krycí názov pre násilnú likvidáciu mužských rehoľných rádov. Svojou brutalitou je známa ako tzv. barbarská noc. V noci z 13. na 14. apríla 1950 obsadili príslušníci VB, ŠtB a Ľudových milícii všetky kláštory v Československu.

Rehoľníkov rozdelili do troch skupín podľa stupňa schváleného nebezpečenstva, mladých chceli prevychovať nútenou prácou v pomocných technických práporoch.

Antona zajali a odviezli do záchytného sústreďovacieho tábora, ktorým bol kláštor v Podolínci.


Čítajte viac: https://www.sme.sk/c/7394238/anton-srholec-dvanast-rokov-otrokom.html#ixzz3I10xLKXg