Voľby do OÚ 2018

Čas nestojí a 4 roky ubehli ako voda v Dunaji.
Som zvedavý, či nájde sa slušný, úprimný a inteligentne otvorený človek "starosta", ktorý bude schopný posunúť túto dedinu. Je načase vytvoriť ľudský vzhľad a čistotu v tomto malom kúsku Slovenska, kde v okolí už ani poľných vtákov a zvierat niet.
EÚ dala tejto krajine miliardy € /bilióny v korunách/. Na zkonsolidovanie sa od 2.sv. vojny, to ako vidíme ale nestačí. Krajiny ako Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, V.Británia a iné v Europe boli veľmi rozbombardované a zničené - a tu, na porovnanie, nebolo skoro nič zničené ale komunisti zni čili oveľa viac a ničia i ďalej.
Treba rozumieť architektúre, umeniu a organizovaniu práce - nielen ekonomike,ktorej rozumie každý a hlavne zlodeji úradníci. Toto, čo sa deje je organizované násilne a nútene, akoby v hektickom čase, tesne po vojne. Toto je ten Dubčekov socializmus s ľudskou tvárov - stranníckosť a nacionalizmus - vláda trestných "právnikov" / fuj.
V dedinách a mestách celého Slovenska vládnu rodinné-kamoškovské mafie a stále ešte komunistické bandy - buďme konečne slobodní a individuálni.
Viem, že aj tu žije v mnohých rodinách dosť ožranov a drsných ľudí ktorí, v nich ničia atmosféru - spomedzi takých je preto dosť ťažké vyberať a voliť do dosť "dôležitej služby" - Starostu OÚ.
/20.okt.2018/
..................................................................................................................................

Slobodné voľby 2014

Končí mnohodesaťročí trvajúce úradnícke temno bez kultúry, zdĺhavého a slabého rozvoja celej dediny  - mladí, dobre zvažujte koho si znova zvolíte.Strannícku príslušnosť neberte do úvahy, ale osobné ambície, doterajšie kultúrno-spoločenské aktivity v obci a ľudskú otvorenosť kandidátov a nie ožrana od okienka futbalového bufetu.

Richtárska prísaha
Preambula


Vychádzajúc z presvedčenia, že dobrá obec má slúžiť ľuďom, ktorí v nej žijú, že jej správca nesmie podliehať straníckym ani iným príkazom, a že jediným zákazníkom dobrého richtára sú obyvatelia obce, ktorú dostal do správy, vo vernosti štúrovskému étosu verejnej služby ako nástroju hospodárskeho, kultúrneho a duchovného rozvoja, a v odhodlaní zodpovedať sa z výkonu svojho poverenia iba tým, od ktorých ho dostanem, sľubujem, že:

Osobné záväzky:

1. So zdrojmi obce budem nakladať s obozretnosťou starostlivého hospodára a v priebehu svojho funkčného obdobia znížim jej dlhovú záťaž. Ak to však obec bude naozaj potrebovať, požičiam si, a to výlučne na zásadné investície, preukázateľne zveľaďujúce majetok obce a bezprostredne slúžiace potrebám jej obyvateľov.

2. Do funkcií na obecnom úrade a do vedúcich funkcií v obecných organizáciách budem v priebehu svojho funkčného obdobia prijímať ľudí výlučne na základe ich odborných predpokladov. Neprijmem do nich nikoho zo svojich najbližších príbuzných (manžela/ku, deti, rodičov či súrodencov).

3. Ak mi občania v budúcnosti dajú aj iné poverenie, zaväzujem sa, že budem z verejných zdrojov vždy poberať len jediný plat.