Staré domy, hospodárske a chovateľské objekty a stroje sú v súčasnosti zaujímavé pre ich jednoduchosť a účelnosť. Nieje ich už samozrejme veľa, i napriek tomu sú zaujímavé a málokde k videniu.