V poslednom období sa čoraz častejšie počujem v rozhovoroch bežných ľudí ich pohoršenie, že  platy starostov na Slovensku sú nenormálne.  Jedná sa o  platy  starostov  a primátorov na Slovensku. Aj pri uznaní dôležitosti  samosprávy a zodpovednosti jej predstaviteľov, hlavne tých,  ktoré vykonávajú úlohy v rámci preneseného výkonu štátnej správy, považujem  platy starostov obcí, mierne povedané, za prehnané.

Z hľadiska občana je v čase prebiehajúcej hospodárskej krízy do očí bijúce mzdové ohodnotenie jednotlivých starostov a primátorov ( ktorí zarábajú často viac ako minister).  Je naozaj potrebné paušálne odmeňovať starostov všetkých obcí  podľa priemernej  mzdy  v národnom hospodárstve  ?