Jarné spaľovanie 2011 - začalo.

Je streda / fúka južný vetrík, burinu okolo 19 hod spaľuje milá dáma na rohu - zamorené ulice : Športová, Lúčna a Poľná. Doba dýmenia asi hodinu.